Arbetet med Finsk-svensk ordbok: Normeringsproblem visavi finlandssvenskan

Forfattere

  • Nina Martola

Resumé

En finsk-svensk ordbok som skall kunna användas i Finland kan inte bortse från fmlandssvenskan. Att på ett smidigt sätt beskriva två varianter av målspråket är många gånger problematiskt. i all synnerhet som det får den ena varianten saknas en generell enspråkig beskrivning. Artikeln redogör för vilka problem man konfronteras med och hur vi inom finsk-svenska ordboksprojektet har försökt lösa dem.

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Martola, N. (1992). Arbetet med Finsk-svensk ordbok: Normeringsproblem visavi finlandssvenskan. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19766

Nummer

Sektion

Artikler