Empiriska synpunkter på tvåspråkig lexikografi

Forfattere

  • Göran Karlsson

Resumé

I artikeln ges en redogörelse för tillkornsten av Stora svensk-finska ordboken (SSFO) som åren 1982-1987 utkom i tre delar på inalles drygt 3 000 sidor. Arbetet inleddes i början av 1960-talet vid Finska institutionen vid Åbo Akademi. Det skedde i Finska Litteratursällskapets regi och med finansiellt understöd av Finlands undervisningsministerium. I redogörelsen behandlas bl.a vissa innovationer i angivaodet av uppslagsordens uttal och betoning samt i utformningen av fraseologien. I senare hälften av föredraget ges en rapport om det arbete på en nedbantad version av SSFO som författaren f.n. är sysselsatt med. Den nya versionen är planerad att omfatta c:a 65-70 procent av innehållet i SSFO, och författaren redovisar de olika utrymmesbesparande åtgärder genom vilka omfånget minskas utan att den lexikaliska informationen i samma grad går förlorad.

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Karlsson, G. (1992). Empiriska synpunkter på tvåspråkig lexikografi. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19753

Nummer

Sektion

Artikler