Automatisk analyse av maskinleselige ordbøker til bruk i en orddatabase

Forfattere

  • Jostein Baustad

Resumé

Denne artikkelen skisserer hvordan automatisk analyse av maskinleselige ordbl!!ker til bruk i en orddatabase kan foregå To typer orddatabaser med ulik detaljeringsgrad beskrives. og to ganske forskjellige framgangsmåter skisseres. Den ene typen orddatabase egner seg godt for vanlige ordboksoppslag, det vii si ved at brukeren oppgir et oppslagsord og får presentert informasjon om oppslagsordet Den andre typen orddatabase egner seg for avanserte databasesl!!k blant ordene i databasen. Et eksempel på et slikt sl!!k kan vrere "finn alle substantiv som stammer fra italiensk og har med domenet musikk å gjl!!re".

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Baustad, J. (1992). Automatisk analyse av maskinleselige ordbøker til bruk i en orddatabase. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19746

Nummer

Sektion

Artikler