Leksikografi i IBM Norge

Forfattere

  • Jan Engh

Resumé

IBM Norge driver den største leksikografiske virksomheten her til lands utenfor universitetene. Arbeidet er samlet om databehandlingsterminologi og allmennspråk - både bokmål og nynorsk. Terminologiarbeidet er viktig for oversettervirksomheten i frrmaet. Arbeidet med norsk allmennspråk er en forutsetning for utviklingen av språklige funksjoner i dataprogram. Mens de fleste prograrnverktøyene er utviklet i utlandet, er det materialet de blir brukt på, stort sett lagd i Norge. Derfor vil det meste av framstillingen dreie seg om leksikografisk produksjon. Men først vil jeg nevne kort hva slags hjelpemidler vi har for å bruke leksikografisk materiale, hvilke ordbøker og orddatabaser vi har tilgang til, og hva slags verktØy vi har til hjelp i terminologiarbeidet. Deretter kommer jeg til å si litt om de allmennspråklige databasene vi har lagd, og å drøfte enkelte språklige problem vi har støtt på under arbeidet. Til slutt vil jeg komme inn på hvordan vi utnytter disse databasene.

Downloads

Publiceret

1992-01-02

Citation/Eksport

Engh, J. (1992). Leksikografi i IBM Norge. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19745

Nummer

Sektion

Artikler