Tolkordlistor på invandrarspråk

Forfattere

  • Helge Niska
  • Jorunn Frøili

Resumé

Både i Sverige och Norge ger man ut särskilda terminologiska ordlistor avsedda främst för tolkar som arbetar inom samhällets tolkservice till invandrare. I denna uppsats behandlas principiella och praktiska överväganden vid urval av ämnesområden och termer samt principer för översättning av termer till olika språk. Vidare betonas vikten av feed-back från användarna samt behovet av nordiskt sarnarbete inom området terminologi på invandrarspråk.

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Niska, H., & Frøili, J. (1992). Tolkordlistor på invandrarspråk. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19737

Nummer

Sektion

Artikler