Almensproglige informationer i fagordbøger

Forfattere

  • Henning Bergenholtz

Resumé

Der er i de sidste år udarbejdet en række artikler om omfanget og kvaliteten af fagsproglige informationer i almensproglige ordbøger. Derimod har den "modsatte" problemstilling ikke fundet særlig interesse. Denne manglende interesse har sandsynligvis to grunde: Dels har metaleksikografien indtil nu først og fremntest beskæftiget sig med almensprogligt relevante temaer, dels er fagsprogsdiskussionen ikke nået frem til en almen anerkendt forståelse af forholdet mellem almensprog og fagsprog. Her plæderes for et tekstlingvistisk udgangspunkt for fagsprogsforståelsen og for den deraf bestemte lemma- og informationsselektion i fagordbøger.

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Bergenholtz, H. (1992). Almensproglige informationer i fagordbøger. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19726

Nummer

Sektion

Artikler