Norsk Ordbok- i 1950 eit nybrotsverk, i 1991 ein anakronisme?

Forfattere

  • Arnbjørn Hagebjerg

Resumé

Planane for Norsk Ordbok går attende til slutten av 20-åra. Fyrste heftet kom i 1950, band I i 1966 og band n i 1978. Ordboka skulle bokføra målvoksteren, og verket syner samspelet mellom målføre og nynorsk skriftspråk, - at dialektord blir "lyfte opp" og brukte i alle litteraturslag. Kombinasjonen dialektordbokllitterær ordbok var noko nytt i Norden. Den lange redigeringstida for 12-bandsverket skaper vanskar: Endringar i ordforråd og språkbruk krev språklege omvurderingar. Redaksjonen må ta utfordringane i elektronalderen og nyttiggjera seg teknologien. Kan det bli eit både-og, -både bok og base?

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Hagebjerg, A. (1992). Norsk Ordbok- i 1950 eit nybrotsverk, i 1991 ein anakronisme?. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19724

Nummer

Sektion

Artikler