De stora historiska ordböckernas särart

Forfattere

  • Hans Jonsson

Resumé

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) tilhör gruppen de stora historiska ordböckerna och har sina närmaste likar i New English Dictionary, Grimm, Deutsches Wörterbuch och Woordenboek der Nederlandsche Taal. Denna typ av ordböcker behandlar mycket utförligt inom samma pärmar samtidsspråket och språket bakåt i tiden ned til gränsen mot ett avgränsbart äldre språkskede, i SAOB:s fall fornsvenskan. Denna sambeskrivning av en så lång språkperiods ordförråd ger SAOB och dess likar en klar särart, när man järnför dem med å ena sidan (hand)ordböcker för nuspråket, å andra sidan ordböcker för en avgränsad äldre språkperiod. Klarast framträder nog särarten i de fall där nutida och äldre betydelsestruktur "krockar" hos ett ord.

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Jonsson, H. (1992). De stora historiska ordböckernas särart. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19723

Nummer

Sektion

Artikler