Forholdet mellom encyklopedologi og leksikografi

Forfattere

  • Petter Henriksen

Resumé

Leksikografien og encyklopedologien har hver sine unike arbeidsområder, men en rekke fellestrekk. Artikkelen sammenfatter disse og søker å plassere de to disiplinene innenfor en felles overordnet disiplin - læren om oppslagsverk. Det drØftes om denne disiplinen bør betegnes leksikografi i utvidet forstand, eller gis en annen og mer nøytral betegnelse. Behovet for kompetanseutvikling og samarbeid innen feltet øker akutt med det elektroniske oppslagsverks inntog.

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Henriksen, P. (1992). Forholdet mellom encyklopedologi og leksikografi. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19719

Nummer

Sektion

Artikler