Tvärspråklig lexikologi med svenskan i centrum

Forfattere

  • Åke Viberg

Resumé

Med tvärspråklig lexikologi menas en beskrivning av ordförrådet som baserar sig på en jämförelse mellan olika språk. I den här artikeln kommer jag först att ge en kort generell översikt av ämnesområdet för att sedan kort karakterisera mina egna lexikala studier av lexikala universalier, svenskans lexikala typologiska profil och lexikal inlärning.

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Viberg, Åke. (1992). Tvärspråklig lexikologi med svenskan i centrum. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19711

Nummer

Sektion

Artikler