Om behandlingen av polysema ord i enspråkiga ordböcker

Forfattere

  • Sven-Göran Malmgren

Resumé

I uppsatsen tas två aspekter på behandlingen av polysema ord i enspråkiga ordböcker upp: indelningen i betydelsemoment (lexem) och (mer kortfattat) metaspråkliga markörer för att ange relationen mellan huvudbetydelse och "avledda" betydelser (inom ett lexem). Traditionella kriterier för lexemindelning (formella, syntagmatiska och paradigmatiska enligt Svensén. Handbok i lexikografi) diskuteras jämte några specialkriterier från den nyare litteraturen. Dessutom lyfts begreppet reguljär polysemi fram. och det föreslås att ord som tillhör samma polysemityp (analogtpolysema ord) behandlas på samma sätt, vad lexemindelningen beträffar.

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Malmgren, S.-G. (1992). Om behandlingen av polysema ord i enspråkiga ordböcker. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19708

Nummer

Sektion

Artikler