Fra en passiv til en aktiv ordbok - Det kombinatoriske aspektet i fokus

Forfattere

  • Jón Hilmar Jónsson

Resumé

I tradisjonelle ordbøker er betydningen som regel dominerende i forhold til andre faktorer, bl.a av hensyn til kravet om å begrense ordbokens omfang. Ordbokens opplysninger og definisjoner er gjeme knappe og absolutt formulert. Leseren står vanligvis overfor "endelige" forklaringer på enkelte isolerte ord, men har vanskelig for å oppdage helheter, se innbyrdes sammenhenger og trekke egne konklusjoner. I to islandske ordboksverk som nå er under arbeid, blir det lagt vekt på å imøtekomme leserens behov for informasjon om ordenes kombinatoriske natur, både når det gjelder syntaks og ordlaging. Dermed får også semantikken en skarpere konkretisering til nytte for leseren.

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Jónsson, J. H. (1992). Fra en passiv til en aktiv ordbok - Det kombinatoriske aspektet i fokus. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19702

Nummer

Sektion

Artikler