Vart tog Svensson vägen? - Om ordböcker och proprier

Forfattere

  • Kristina Nikula

Resumé

Namn eller proprier (förnamn, ortnamn etc.) hör inte hemma i allmänspråkliga ordböcker, då det begränsade utrymme som står till buds borde nyttjas för information som ordboksanvändarna blivit vana att hitta och som därmed efterfrågas oftare än namns stavning, uttal och böjning. Dessutom kräver namn en annan behandling än det "normala" ordförrådet.1 Namn saknar visserligen inte semantisk betydelse, men då denna är ytterst begränsad och ett namn ju inte kan användas korrekt utgående från ordboksdefinitioner, utan först när man vet vem som heter vad, är det heller ingenting som talar för att ett namn skall tas med i en definitionsordbok. - Varje gång det blir aktuellt att stava till Helsingborg eller uttala Jokkmokk känns det emellertid som en brist att namn i större utsträckning inte finns i de vanliga ordböckerna. Som en direkt miss från ordboksförfattarens sida upplever jag att namn som Svensson och Sörgården o.a., som kan misstänkas för att ha också någon annan än en rent onomastisk betydelse, inte finns med.

Downloads

Publiceret

1993-01-01

Citation/Eksport

Nikula, K. (1993). Vart tog Svensson vägen? - Om ordböcker och proprier. Nordiske Studier I Leksikografi, (2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19699

Nummer

Sektion

Artikler