Deskriptiva ordböcker - finns dom?

Forfattere

  • Kristina Nikula

Resumé

I detta bidrag konstateras att rubrikens frågeställning egentligen är felaktig beroende på att termen deskriptiv i litteraturen har använts i en alltför vid bemärkelse, då termen beskrivit företeelser på åtminstone två plan, a) forskarens/lexikografens relation till materialet, b) lexikografens relation till ordboksanvändaren. I syfte att skilja de båda aspekterna åt föreslås därför att begreppet deskriptiv används för aspekt a), medan normativ utgör en aspekt av b). Inom b) kan man sålunda skilja mellan normativitet och icke-normativitet, varvid icke-normativitet gäller information om t.ex. bruk, men också om norm.

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Nikula, K. (1992). Deskriptiva ordböcker - finns dom?. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19694

Nummer

Sektion

Artikler