Halvfasta fraser - ett lexikografiskt problem

Forfattere

  • Erika Lyly

Resumé

I artikeln diskuteras halvfasta fraser, dvs. fraser som i fråga om syntaktisk och lexikal fasthet intar en mellanställning mellan fullt produktiva konstruktioner och fasta fraser. Sådana halvfasta fraser redovisas i gängse ordböcker vanligen som tillfälliga exempel, men i den fraseologiska ordbok som för närvaramde är under arbete på Svenska språknämnden kommer dessa fraser att presenteras formaliserade, i en enkel och avskalad form. Det är viktigt att ordboksredaktören har klart för sig vilka systematiska språkliga egenskaper sådana halvfasta fraser uppvisar. Vidare bör han ha satt sig in i när en ordboksanvändare har behov av att slå upp halvfasta fraser. Frågor om urval och redigering hör nära samman med hur man betraktar och behandlar sådana fraser i det lexikografiska arbetet.

Downloads

Publiceret

1993-01-01

Citation/Eksport

Lyly, E. (1993). Halvfasta fraser - ett lexikografiskt problem. Nordiske Studier I Leksikografi, (2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19690

Nummer

Sektion

Artikler