Lexikografi och lexikografiska produkter. Några grundbegrepp

Forfattere

  • Bo Svensén

Resumé

Syftet med detta bidrag är att rekapitulera några för ämnet lexikografi grundläggande begrepp genom att presentera olika sätt att beskriva och systematisera olika typer av ordböcker. De huvudaspekter som tas upp är dels ordbokens förhållande till världen, till användarna, till utgångsmaterialet och till det språkliga tecknet, dels antalet språk som behandlas i ordboken, de informationskategorier som förekommer i den samt dess struktur. Dessutom avgränsas den språkligt inriktade ordboken från två besläktade produkter: encyklopedin och den terminologiska ordlistan.

Downloads

Publiceret

1992-01-01

Citation/Eksport

Svensén, B. (1992). Lexikografi och lexikografiska produkter. Några grundbegrepp. Nordiske Studier I Leksikografi, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19688

Nummer

Sektion

Artikler