A Dictionary of the Icelandic Family Sagas and Semantic Classification

Forfattere

  • Guðrún Ingólfsdóttir

Resumé

Artikkelen handler om ett prosjekt som bestar i en leksikografisk beskrivelse av vokabularet i islendingesagaene pa grunnlag av et korpus som inneholder en standardisert tekstutgave av samtlige sagaer. Beskrivelsen av substantivene utgjpr den første fasen i prosjektet. For a komme fram til mest mulig presise definisjoner, blir substantivene først klassifisett ut fra forskjellige semantiske kriterier, noe som gir en oppdeling i omtrent 50 ulike semantiske kategorier. Denne framgangsmaten, som ikke har vrert praktisert tidligere i en islandsk ordbok, bidrar til en konsistent behandling av de ord som knytter seg til de enkelte kategorier. Samtidig blir det lettere a avdekke relevante semantiske skilnader. Den semantiske klassifiseringen har vist seg a vrere til stor nytte for forskere pa forskjellige omrader.

Downloads

Publiceret

1995-01-01

Citation/Eksport

Ingólfsdóttir, G. (1995). A Dictionary of the Icelandic Family Sagas and Semantic Classification. Nordiske Studier I Leksikografi, (3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19639

Nummer

Sektion

Artikler