“Movement towards Structure” Basic Verbs in Learners’ Lexicons

Forfattere

  • Silvie Cinková

Resumé

I denna artikel beskrivs en syntaktiskt grundlagd semantisk skiftning hos den svenska verbala pseudosamordningen hålla på och som används som progressivitetsmarkör. I vissa
kontexter får den en närmast motsatt betydelse, nämligen ‘hela tiden’. Sökningar i den svenska PAROLE-korpusen samt i en liten svensk-tjeckisk parallellkorpus visar att den
nya betydelsen framför allt är kopplad till negativa imperativyttranden men att det samtidigt finns en spridningstendens till andra syntaktiska strukturer. Undersökningsresultatet
jämförs med innehållet i några svenska referensverk och relateras till Paul Hoppers (1987) idé om ”emergent grammar”. Den observerade semantiska skiftningen förklaras med en
allmän mekanism som Heine, Claudi och Hünnemeyer (1991) har definierat och kallat ”context-induced reinterpretation“.

Downloads

Publiceret

2007-01-01

Citation/Eksport

Cinková, S. (2007). “Movement towards Structure” Basic Verbs in Learners’ Lexicons. Nordiske Studier I Leksikografi, (9). Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19149

Nummer

Sektion

Artikler