Natur och digitala, tvåspråkiga ordböcker: En studie av finska som sökspråk i ISLEX

  • Helga Hilmisdóttir
  • Marjakaisa Matthíasson
Publiceret
2018-12-01
Citation/Eksport
Hilmisdóttir, H., & Matthíasson, M. (2018). Natur och digitala, tvåspråkiga ordböcker: En studie av finska som sökspråk i ISLEX. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 120-128. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117626
Nummer
Sektion
Artikler