Ømålsordbogen som leksikografisk, sproglig og kulturhistorisk resurse

  • Asgerd Gudiksen
  • Henrik Hovmark
Publiceret
2018-12-01
Citation/Eksport
Gudiksen, A., & Hovmark, H. (2018). Ømålsordbogen som leksikografisk, sproglig og kulturhistorisk resurse. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 96-103. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117622
Nummer
Sektion
Artikler