Bokmål og nynorsk samindeksert – Metaordboka som verktøy for jamføring og utforsking av ordtilfang

  • Oddrun Grønvik
  • Christian-Emil Smith Ore
Publiceret
2018-12-01
Citation/Eksport
Grønvik, O., & Ore, C.-E. (2018). Bokmål og nynorsk samindeksert – Metaordboka som verktøy for jamføring og utforsking av ordtilfang. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 87-95. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117619
Nummer
Sektion
Artikler