Norsk historisk normeringsordbok

  • Sturla Berg-Olsen
  • Knut E. Karlsen
  • Dagfinn Rødningen
Publiceret
2018-12-01
Citation/Eksport
Berg-Olsen, S., E. Karlsen, K., & Rødningen, D. (2018). Norsk historisk normeringsordbok. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 47-55. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117613
Nummer
Sektion
Artikler