<em>Íslenskt orðanet</em>: Tekstbasert kartlegging og presentasjon av leksikalske relasjoner

  • Jón Hilmar Jónsson
Publiceret
2018-12-01
Citation/Eksport
Jónsson, J. (2018). <em>Íslenskt orðanet</em&gt;: Tekstbasert kartlegging og presentasjon av leksikalske relasjoner. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 1-17. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117610
Nummer
Sektion
Plenarforedrag