Ubøjede adverbialer uden og med -<em>t</em> og historien bag

Forfattere

  • Eva Skafte Jensen
  • Jørgen Schack

DOI:

https://doi.org/10.7146/nfg.v1i30.137953

Nøgleord:

adverbialer, adjektiver, prædikativer, ubøjede former, dansk

Referencer

Brink, L. (2018): Adjektiv eller adverbium? Nordiske Studier i Leksikografi 14, 56–62.

Diderichsen, P. (1946): Elementær Dansk Grammatik. København: Gyldendal.

Falk, H. & A. Torp (1900): Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling. Kristiania: Aschehoug & Co.

Hansen, E. (1993): Rigtigt dansk. 2. udg. København: Hans Reitzels Forlag.

Hansen, Aa. (1967): Moderne Dansk. Bind II. København: Grafisk Forlag/ Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

Hansen, E. & L. Heltoft (2011): Grammatik over det Danske Sprog. København & Odense: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab & Syddansk Universitetsforlag.

Heltoft, L., E.S. Jensen, I.E. Mørch & J. Schack (2020): Grammatiske termer. Dansk Sprognævns skrifter 50. Dansk Sprognævn: Bogense.

Jacobsen, H.G. (2010): Ret og skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Jacobsen, H.G. (2019): Yngre nydansk. I: Dansk Sproghistorie. Bind 3. Bøjning og bygning. København & Århus: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Aarhus Universitetsforlag, 93-111.

Jessen, E. (1868): Dansk Sproglære. København: Gyldendalske Boghandel. Kalkars Ordbog, kalkarsordbog.dk.

Karker, A. (1973): Delvis godkendt. Nyt fra Sprognævnet, maj 1973, 1-3.

Mikkelsen, K. (1911): Dansk ordföjninglære med sproghistoriske tillæg. København: Lehmann & Stages Forlag.

Moths ordbog, mothsordbog.dk.

Nielsen, P.J. (2014): Supinum versus perfektum participium i dansk. Indholdsdifferentiering, mulige bøjningsvalg og andenordensnul. I: Ny forskning i grammatik 21. M. Birkelund, S.S. Fernández, H. Jørgensen, A. Kratschmer & H. Nølke (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, 177-192. doi:https://doi.org/10.7146/nfg.v22i21.23569

Nielsen, P.J. (2016): Functional Structure in Morphology and the Case of Nonfinite Verbs. Theoretical Issues and the Description of the Danish Verb System. Leiden & Boston: Brill.

Retskrivningsordbogen 1986-2012. Udgivet af Dansk Sprognævn.

Ordbog over det Danske Sprog, ordnet.dk.

Ruus, H. (2019): Ældre nydansk. I: Dansk Sproghistorie. Bind 3. Bøjning og bygning. København og Århus: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Aarhus Universitetsforlag, 73-92.

Schack, J. & E.S. Jensen (under udg.): Uden og med -t. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig og -lig. I: Schoonderbeek mfl. (red.). 19. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS).

Skautrup, P. (1947): Det danske sprogs historie. Bind 2. København: Gyldendal.

Skautrup, P. (1953): Det danske sprogs historie. Bind 3. København: Gyldendal.

Wiwel, H.G. (1901): Synspunkter for dansk sproglære. København: Det Nordiske Forlag.

Downloads

Publiceret

2023-10-16

Citation/Eksport

Skafte Jensen, E., & Schack, J. (2023). Ubøjede adverbialer uden og med -<em>t</em> og historien bag. Ny Forskning I Grammatik, 1(30), 57–73. https://doi.org/10.7146/nfg.v1i30.137953

Nummer

Sektion

Artikler