Om tidsskriftet

Fokus og område

'Ny forskning i grammatik' er et akademisk dansk tidsskrift. Det indeholder artikler skrevet på dansk om grammatik i dansk og andre sprog (fx spansk, italiensk, engelsk, russisk og kinesisk). Det indeholder også artikler om generelle teoretiske og metodiske problemstillinger i grammatikforskningen. Artiklerne i 'Ny forskning i grammatik' er skrevet af veletablerede grammatikere såvel som unge grammatikforskere. Et af formålene med tidsskftiftet er at unge skal kunne komme til orde.

Peer review-proces

Alle artikler fagfællebedømmes.

Publiceringshyppighed

Et nummer årligt.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Tidsskriftshistorik

Tidsskriftet udkom første gang i 1993. Siden 1995 er det udkommet med et nummer om året. Fra og med nr. 23 (2016) er tidsskriftet et onlinetidsskrift.