https://tidsskrift.dk/nfg/issue/feed Ny forskning i grammatik 2023-10-16T11:49:06+02:00 Eva Skafte Jensen esj@dsn.dk Open Journal Systems <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137948 Kolofon 2023-06-12T09:39:10+02:00 - Redaktionen adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137949 Indholdsfortegnelse 2023-06-12T09:41:18+02:00 - Redaktionen adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137950 Præpositioner som heterogen ordklasse 2023-06-12T09:42:14+02:00 Naja Bau adm@dsn.dk Kasper Boye adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137951 Sætningskompleksitet, frekvens og acceptabilitet 2023-06-12T09:45:21+02:00 Ken Ramshøj Christensen adm@dsn.dk Anne Mette Nyvad adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137952 Komplementsætninger med V2-ledstilling i wangeroogefrisisk 2023-06-12T09:46:58+02:00 Sune Gregersen adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137953 Ubøjede adverbialer uden og med -<em>t</em> og historien bag 2023-06-12T09:47:56+02:00 Eva Skafte Jensen adm@dsn.dk Jørgen Schack adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137954 Om unge der har skulle bøje modalverber, men ikke har turde, ikke har kunne eller ikke har ville 2023-06-12T09:49:40+02:00 Line Burholt Kristensen adm@dsn.dk Jørgen Schack adm@dsn.dk Katrine Falcon Søby adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137955 Komplekse prædikater vs. uafhængige leksikalske former. Typologiske forskelle mellem dansk og spansk 2023-06-12T10:00:39+02:00 Henrik Høeg Müller adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137956 Den danske indirekte medium i diakron belysning 2023-06-12T10:02:03+02:00 Peter Juul Nielsen adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137957 <em>Hvad er det for en konstruktion?</em> Om den diskontinuerte <em>hvad for</em>-konstruktion i dansk 2023-06-12T10:03:04+02:00 Michael Nguyen adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137958 <em>Som</em> som præposition? En reklassificering af <em>som</em> og heraf afledte konsekvenser for Dansk Sprognævns sproglige rådgivning og normering 2023-06-12T10:04:27+02:00 Michael Nguyen adm@dsn.dk Anna Sofie Hartling adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137959 Ubestemt genitiv og såkaldt attributiv genitiv som bestemmere i nutidsdansk 2023-06-12T10:06:08+02:00 Stefan Nyord adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137960 <em>Hvis</em>, <em>da</em> og <em>fordi</em> ekstraktion fra adverbielle ledsætninger var mulig 2023-06-12T10:07:11+02:00 Anne Mette Nyvad adm@dsn.dk Ken Ramshøj Christensen adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137961 En kvantitativ-distributionel syntaktisk analyse af ekstraposition til venstre 2023-06-12T10:08:43+02:00 Jan Heegård Petersen adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137962 Hvordan danske numeraler udgør en ordklasse 2023-06-12T10:09:39+02:00 Bastian Laurens Solås adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137964 Hvor kommer subjektet fra? VP-intern oprindelse kan belyse både idiomatiske udtryk og flytninger ud af koordinationer 2023-06-12T10:12:28+02:00 Sten Vikner adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137963 <em>Så</em> og de øvrige proksimale dialogiske partikler 2023-06-12T10:11:28+02:00 Lennart Westergaard adm@dsn.dk 2023-10-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn