Ny forskning i grammatik https://tidsskrift.dk/nfg <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Dansk Sprognævn da-DK Ny forskning i grammatik 1902-1291 <p>Forfatteren/forfatterne og Dansk Sprognævn har ophavsret til de artikler der bringes i tidsskriftet.</p> Fra Slagelse til Fjollerup: Er stednavneefterled grammatiske tegn? https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/132897 Kasper Boye Helene Agerkvist Line Sandst Copyright (c) 2022 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2022-10-24 2022-10-24 29 4 27 10.7146/nfg.v1i29.132897 Findes der OV-sprog som også tillader VO? Om og-infinitiver i Sydslesvig https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/132898 Jürg Fleischer Sten Vikner Copyright (c) 2022 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2022-10-24 2022-10-24 29 28 49 10.7146/nfg.v1i29.132898 Tempus og modus som funktionelle kerner (functional heads)? Et kerneproblem https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/132899 Lars Heltoft Copyright (c) 2022 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2022-10-24 2022-10-24 29 50 70 10.7146/nfg.v1i29.132899 Occams ragekniv eller Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/132900 Lisbeth Falster Jakobsen Copyright (c) 2022 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2022-10-24 2022-10-24 29 71 83 10.7146/nfg.v1i29.132900 Perfektum participium i attributiv stilling. Diakroni og synkroni https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/132901 Eva Skafte Jensen Jørgen Schack Copyright (c) 2022 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2022-10-24 2022-10-24 29 84 102 10.7146/nfg.v1i29.132901 ”Hold afstand!” Handlingsanvisende risikokommunikation under COVID19 https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/132903 Laura Bang Lindegaard Copyright (c) 2022 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2022-10-24 2022-10-24 29 103 121 10.7146/nfg.v1i29.132903 Dansk og spansk som eksempler på hhv. skematiske og leksikalske sprog https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/132904 Antonio Morata Henrik Høeg Müller Copyright (c) 2022 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2022-10-24 2022-10-24 29 122 138 10.7146/nfg.v1i29.132904 Konjunktion eller præposition? Om nogle ledsætningsinitiale elementers ordklasse https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/132905 Michael Nguyen Anna Sofie Hartling Copyright (c) 2022 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2022-10-24 2022-10-24 29 139 155 10.7146/nfg.v1i29.132905 Spanske parasyntetiske konstruktioner i et intralingvistisk og kontrastivt perspektiv https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/132906 Johan Pedersen Copyright (c) 2022 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2022-10-24 2022-10-24 29 156 173 10.7146/nfg.v1i29.132906 Saa tag du bort den daarlighed, huilcken der staar i de vnge Menniskis Hierter https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/132907 Lennart Westergaard Copyright (c) 2022 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2022-10-24 2022-10-24 29 174 194 10.7146/nfg.v1i29.132907 Kolofon https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/134076 - Redaktionen Copyright (c) 2022 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2022-10-24 2022-10-24 29 Indholdsfortegnelse https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/134077 - Redaktionen Copyright (c) 2022 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2022-10-24 2022-10-24 29