Ny forskning i grammatik https://tidsskrift.dk/nfg <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Dansk Sprognævn da-DK Ny forskning i grammatik 1902-1291 <p>Forfatteren/forfatterne og Dansk Sprognævn har ophavsret til de artikler der bringes i tidsskriftet.</p> Kolofon https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137948 - Redaktionen Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 Indholdsfortegnelse https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137949 - Redaktionen Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 Præpositioner som heterogen ordklasse https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137950 Naja Bau Kasper Boye Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 5 23 10.7146/nfg.v1i30.137950 Sætningskompleksitet, frekvens og acceptabilitet https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137951 Ken Ramshøj Christensen Anne Mette Nyvad Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 24 39 10.7146/nfg.v1i30.137951 Komplementsætninger med V2-ledstilling i wangeroogefrisisk https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137952 Sune Gregersen Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 40 56 10.7146/nfg.v1i30.137952 Ubøjede adverbialer uden og med -<em>t</em> og historien bag https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137953 Eva Skafte Jensen Jørgen Schack Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 57 73 10.7146/nfg.v1i30.137953 Om unge der har skulle bøje modalverber, men ikke har turde, ikke har kunne eller ikke har ville https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137954 Line Burholt Kristensen Jørgen Schack Katrine Falcon Søby Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 74 90 10.7146/nfg.v1i30.137954 Komplekse prædikater vs. uafhængige leksikalske former. Typologiske forskelle mellem dansk og spansk https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137955 Henrik Høeg Müller Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 91 108 10.7146/nfg.v1i30.137955 Den danske indirekte medium i diakron belysning https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137956 Peter Juul Nielsen Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 109 127 10.7146/nfg.v1i30.137956 <em>Hvad er det for en konstruktion?</em> Om den diskontinuerte <em>hvad for</em>-konstruktion i dansk https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137957 Michael Nguyen Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 128 149 10.7146/nfg.v1i30.137957 <em>Som</em> som præposition? En reklassificering af <em>som</em> og heraf afledte konsekvenser for Dansk Sprognævns sproglige rådgivning og normering https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137958 Michael Nguyen Anna Sofie Hartling Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 150 170 10.7146/nfg.v1i30.137958 Ubestemt genitiv og såkaldt attributiv genitiv som bestemmere i nutidsdansk https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137959 Stefan Nyord Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 171 184 10.7146/nfg.v1i30.137959 <em>Hvis</em>, <em>da</em> og <em>fordi</em> ekstraktion fra adverbielle ledsætninger var mulig https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137960 Anne Mette Nyvad Ken Ramshøj Christensen Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 185 200 10.7146/nfg.v1i30.137960 En kvantitativ-distributionel syntaktisk analyse af ekstraposition til venstre https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137961 Jan Heegård Petersen Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 201 218 10.7146/nfg.v1i30.137961 Hvordan danske numeraler udgør en ordklasse https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137962 Bastian Laurens Solås Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 219 232 10.7146/nfg.v1i30.137962 Hvor kommer subjektet fra? VP-intern oprindelse kan belyse både idiomatiske udtryk og flytninger ud af koordinationer https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137964 Sten Vikner Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 233 250 10.7146/nfg.v1i30.137964 <em>Så</em> og de øvrige proksimale dialogiske partikler https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/137963 Lennart Westergaard Copyright (c) 2023 Forfatterne og Dansk Sprognævn 2023-10-16 2023-10-16 30 251 273 10.7146/nfg.v1i30.137963