Saa tag du bort den daarlighed, huilcken der staar i de vnge Menniskis Hierter

Udviklingen af imperativ med subjekt-konstruktionen

Forfattere

  • Lennart Westergaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/nfg.v1i29.132907

Nøgleord:

konstruktioner, konstruktionsdannelse, imperativ, subjekt, overanalyse

Referencer

Ariel, M. (2008): Pragmatics and Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

Bjerrum, A. (1949): Verbal number in the Jutlandic Law. I: Recherches structurales: Publiées à l’occasion du cinquantenaire de m. Louis Hjelmslev (Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague, vol. 5). C. A. Gottlieb Bodelsen, P. Diderichsen, E. Fischer-Jørgensen & J. Holt (red.). København: Nordisk Sprog- og Kulturforlag, 156-176.

Boye, K., & P. Harder (2012): A usage-based theory of grammatical status and grammaticalization. Language 88(1), 1-44.

Börjars, K., N. Vincent, & G. Walkden (2015): On constructing a theory of grammatical change. Transactions of the Philological Society 113(3), 363-382.

Brøndum-Nielsen, J. (1930): Om Rimkrønikens Sprogform og Tilblivelse (Festskrift udg. af Københavns Universitet i Anledning af Hans Majestæt Kong Christian X’s 60 aars Fødselsdag den 26. September 1930). København: Bianco Lunos Bogtrykkeri.

Brøndum-Nielsen, J. (1973): Gammeldansk grammatik: I sproghistorisk fremstilling. VIII. Verber III: Konjugationsformernes udvikling. København: Akademisk Forlag.

Bybee, J. (2010): Language, usage and cognition. Cambridge: Cambridge University Press.

Croft, W. (2000): Explaining language change: An evolutionary approach. Harlow, England/New York: Longman.

Christensen, T. K. (2007): Hyperparadigmer: en undersøgelse af paradigmatiske samspil i danske modussystemer. Ph.d.-afhandling. Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet.

Delsing, L. O. (1999): Om imperativsatser i fornsvenskan. I: Alla Tiders Språk: En Vänskrift till Gertrud Pettersson. I. Haskå & C. Sandqvist (red.), Lund: Institutionen for nordiska språk, Lunds Universitet, 50-58.

Diewald, G. (2015): Elizabeth Closs Traugott u. Graeme Trousdale: Constructionalization and Constructional Changes. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 137(1), 108-121.

Evans, N., & Watanabe, H. (2016): The dynamics of insubordination. An overview. I: Dynamics of insubordination. Evans, N., & Watanabe, H. (red.), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1-38.

Faarlund, J. T. (2007): The syntax of Old Norse: With a survey of the inflectional morphology and a complete bibliography. Oxford: Oxford University Press.

Faarlund, J. T., S. Lie, & K. I. Vannebo (1997): Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Falk, H. og A. Torp (1900): Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling. Kristiania: Aschehoug.

Geeraerts, D. (2016): The sociosemiotic commitment. Cognitive Linguistics 27(4): 527-542

Gobet, F., P. C. Lane, S. Croker, P. C. Cheng, G. Jones, I. Oliver & J. M. Pine (2001): Chunking mechanisms in human learning. Trends in cognitive sciences 5(6), 236-243.

Goldberg, A. (2006): Constructions at work. Oxford: Oxford University Press.

Grimm, J. (1852): Ueber eine construction des imperativs. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen, Griechischen und Lateinischen 1(2), 144-148.

Hansen, E. og L. Heltoft (2011): Grammatik over det danske sprog. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Harder, P. (2010): Meaning in mind and society. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.

Heltoft, L. (2019): Syntaks. I: Dansk Sproghistorie: Bøjning og bygning. E. Hjorth, H. G. Jacobsen, B. Jørgensen, B. Jacobsen, M. K. Jørgensen & L. K. Fahl (red.), Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Hilpert, M. (2018): Three open questions in diachronic construction grammar. I: Grammaticalization meets construction grammar. E. Coussé, P. Andersson, & J. Olofsson (red.), Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 21-39.

Himmelmann, N. P. (2004): Lexicalization and grammaticalization: Opposite or orthogonal? I: What makes grammaticalization – A look from its fringes and its components (Trends in Linguistics, vol. 158). W. Bisang, N. P. Himmelmann & B. Wiemer (red.), Berlin: Mouton de Gruyter, 21-42.

Langacker, R. W. (1987): Foundations of cognitive grammar: Theoretical prerequisites (Vol. 1). Stanford: Stanford University Press.

Mattsson, G. (1933): Konjunktiven i fornsvenskan. Lund: Gleerupska univ.-bokhandeln.

Mikkelsen, K. (1911): Dansk ordföjningslære. København; genudgivet ved Erik Hansen, Otto Glismann, Ole Togeby og Lars Heltoft, København: Hans Reitzels forlag, 1975.

Schmid, H. J. (2020): The dynamics of the linguistic system: Usage, conventionalization, and entrenchment. Oxford: Oxford University Press.

Teleman, U., S. Hellberg, and E. Andersson (1999): Svenska akademiens grammatik. 4 Satser och meningar. Stockholm: Svenska Akademien.

Thurmair, M. (1989): Modalpartikeln und ihre Kombinationen. Tübingen: Niemeyer.

Timberlake, A. (1977): Reanalysis and actualization in syntactic change. I: Mechanisms of syntactic change. C. Li (red.), Austin: University of Texas Press, 141-177.

Traugott, E. C. & R. Dasher (2002): Regularity in semantic change. Cambridge: Cambridge University press.

Traugott, E. C. & G. Trousdale (2013): Constructionalization and constructional changes. Oxford: Oxford University Press.

Þráinsson, H. (2007): The syntax of Icelandic. Cambridge: Cambridge University Press.

Downloads

Publiceret

2022-10-24

Citation/Eksport

Westergaard, L. (2022). Saa tag du bort den daarlighed, huilcken der staar i de vnge Menniskis Hierter: Udviklingen af imperativ med subjekt-konstruktionen. Ny Forskning I Grammatik, 1(29), 174–194. https://doi.org/10.7146/nfg.v1i29.132907

Nummer

Sektion

Artikler