Konjunktion eller præposition? Om nogle ledsætningsinitiale elementers ordklasse

Forfattere

  • Michael Nguyen
  • Anna Sofie Hartling

DOI:

https://doi.org/10.7146/nfg.v1i29.132905

Nøgleord:

præposition, konjunktion, ordklasser, præskriptivisme

Referencer

Aarts, B. (2004): Modelling linguistic gradience. Studies in language 28(1), 1-49. https://doi.org/10.1075/sl.28.1.02aar.

Aarts, B. (2007): In defence of distributional analysis, pace Croft. Studies in language 31(2), 431-443. https://doi.org/10.1075/sl.31.2.06aar.

Allan, R., P. Holmes & T. Lundskær-Nielsen (1995): Danish: A comprehensive grammar. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Becker-Christensen, C. (2010): Dansk syntaks. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Bjerre, B., R. Forsberg & G.R. Nielsen (2008): Ind i sproget: grundbog til almen sprogforståelse. Århus: Systime.

Brøndal, V. (1928): Ordklasserne: partes orationis. København: Gad.

Christensen, R.Z. & L. Christensen (2014 [2005]): Dansk grammatik. 3. udg. Odense: Syddansk Universitet.

Chung, S. (2012): Reply to the commentaries. Theoretical linguistics 38(1-2), 137-143. https://doi.org/10.1515/tl-2012-0007.

Croft, W. (2001): Radical construction grammar: Syntactic theory in typological perspective. Oxford: Oxford University.

Croft, W. (2009): Methods for finding language universals in syntax. I: Universals of language today. S. Scalise, E. Magni & A. Bisetto (red.). Dordrecht: Springer Netherlands, 145-164. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8825-4_8.

Dahl, B.T. (1884): Bidrag til dansk Sætningslære. København: J. H. Schubothe.

Diderichsen, P. (1976 [1946]): Elementær dansk grammatik. 3. udg. Køben-havn: Gyldendal.

Dubinsky, S. & K. Williams (1995): Recategorization of prepositions as complementizers: The case of temporal prepositions in English. Linguistic inquiry 26(1), 125-137.

Emonds, J. (1970): Root and structure-preserving transformations. Cambridge, MA: MIT, ph.d.-afhandling.

Emonds, J. (1985): A unified theory of syntactic categories. Dordrecht & Cinna-minson: Foris. https://doi.org/10.1515/9783110808513.

Emonds, J. (1987): Parts of speech in generative grammar. Linguistic ana-lysis 17(1-2), 3-42.

Geis, M.L. (1970): Subordinating conjunctions in English. Cambridge, MA: MIT, ph.d.-afhandling.

Gunkel, L. & J. Hartmann. (2020): Remarks on prepositional object clauses in Germanic. Nordlyd 44(1), 69-91. https://doi.org/10.7557/12.5244.

Hagège, C. (2010): Adpositions. New York: Oxford University. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199575008.001.0001.

Hansen, Aa. (1967): Moderne dansk III. København: Grafisk Forlag.

Hansen, E. (1975): At eller ikke at. Nyt fra Sprognævnet 14, 1-4.

Hansen, E. (1983): Det pleonastiske at. Danske studier 78, 61-80.

Hansen, E. (2006): Dæmonernes port: Materialet til studiet af dansk sprog. 5. udg. København: Hans Reitzels Forlag.

Hansen, E. & L. Heltoft (2011): Grammatik over det danske sprog. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Harnad, S. (2005): To cognize is to categorize: Cognition is categorization. I: Handbook of categorization in cognitive science. H. Cohen & C. Lefebvre (red.). Oxford: Elsevier, 19-43. https://doi.org/10.1016/B978-008044612-7/50056-1.

Hengeveld, K. & J. Rijkhoff (2005): Mundari as a flexible language. Linguistic typology 9(3). 406-431.

Huddleston, R. & G.K. Pullum (2002): The Cambridge grammar of the English language. Cambridge: Cambridge University. https://doi.org/10.1017/9781316423530.

Huddleston, R. & G.K. Pullum (2004): The classification of finite subordinate clauses. I: An international master of syntax and semantics. G. Bergh, J. Herriman & M. Mobärg (red.), 103-116. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Hunter, J. (1784): A grammatical essay in the nature, import, and effect of certain conjunctions. Transactions of the Royal Society of Edinburgh 1, 113-134.

Jackendoff, R. (1973): The base rules for prepositional phrases. I: A Festschrift for Morris Halle. S.R. Anderson & P. Kiparsky (red.). Holt, Rinehart & Winston: New York, 345-356.

Jacobsson, B. (1977): Adverbs, prepositions, and conjunctions in English: A study in gradience. Studia linguistica 31(1), 38-64. https://doi.org/10.1111/j.1467-9582.1977.tb00646.x.

Jaworska, E. (1994): Prepositions and prepositional phrases. I: R.E. Asher & J.M.Y. Simpson (red.). The encyclopedia of language and linguistics. Oxford: Pergamon, 3303-3309.

Jensen, E.S. (2016): Ordklassepotentiale. Ny forskning i grammatik 23, 92- 106. https://doi.org/10.7146/nfg.v24i23.24646.

Jespersen, O. (1924): The philosophy of grammar. London: George Allen & Unwin Limited.

Lier, E. van & J. Rijkhoff (2013): Flexible word classes in linguistic typology and grammatical theory. I: Flexible word classes. J. Rijkhoff & E. van Lier (red.). Oxford: Oxford University. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199668441.003.0001.

Mikkelsen, K. (1975): Dansk ordföjningslære med sproghistoriske tillæg. Håndbog for viderekomne og lærere. København: Lehmann & Stage.

Mortensen, S.S. (2006): Temporale konjunktioner i dansk. Ny forskning i grammatik 13, 177-197. https://doi.org/10.7146/nfg.v14i13.23838.

Nguyen, M. (2019): Lokative pronominer og præpositionalfrasens struktur. Ny forskning i grammatik 26, 122-140. https://doi.org/10.7146/nfg.v0i26.115997.

Nguyen, M. (2020): The adpositional phrase in Danish. On left located complements. Aarhus: Aarhus Universitet, ph.d.-afhandling.

Nguyen, M. (2021): Hvornår er præpositionsstranding i dansk umuligt? Ny forskning i grammatik 28, 121-140 . https://doi.org/10.7146/nfg.vi28.128787.

Nissen, G. (2003 [1993]): Overskuelig dansk grammatik og sproglære. 3. udg. Kolding: Branner og Korch.

Pullum, G.K. (2009): Lexical categorization in English dictionaries and traditional grammars. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. 57(3), 255-273. https://doi.org/10.1515/zaa.2009.57.3.255.

Rask, K. (1993): Det gule sprog. Viborg: Grafisk Litteratur.

Rehling, E. (1965): Skriftlig form. Fremstillingens vanskeligheder. 2. udg. København: J. H. Schultz.

Rijkhoff, J. (2007): Word classes. Language and linguistics compass 1(6), 709-726. https://doi.org/10.1111/j.1749-818X.2007.00030.x.

Seuren, P.A.M. (2004): The importance of being modular. Journal of linguistics 40(3), 593-635. https://doi.org/10.1017/S0022226704002786.

Thackeray, W.M. (1965): The Newcomes. In two volumes. Volume one. London: Dent/Everyman’s Library.

Wiwel, H.G. (1901): Synspunkter for Dansk Sproglære. København: Det nordiske Forlag Ernst Bojesen.

Internetkilder:

Den Danske Ordbog: https://ordnet.dk/ddo/forside.

KorpusDK: https://ordnet.dk/korpusdk.

Retskrivningsordbogen: https://roplus.dk/#ordbog/.

https://www.bt.dk/kendte/haengte-sig-efter-moderens-begravelse (loka-liseret 17.1.2022).

https://indkast.dk/nyhed/194251/se-vilde-billeder-inter-fans-indta-ger-milano-i-ekstatisk-mesterskabs-jubel (lokaliseret 17.1.2022).

Downloads

Publiceret

2022-10-24

Citation/Eksport

Nguyen, M., & Hartling, A. S. (2022). Konjunktion eller præposition? Om nogle ledsætningsinitiale elementers ordklasse. Ny Forskning I Grammatik, 1(29), 139–155. https://doi.org/10.7146/nfg.v1i29.132905

Nummer

Sektion

Artikler