Dansk og spansk som eksempler på hhv. skematiske og leksikalske sprog

Forfattere

  • Antonio Morata
  • Henrik Høeg Müller

DOI:

https://doi.org/10.7146/nfg.v1i29.132904

Nøgleord:

bevægelsesbegivenheder, leksikalisering, nominalkomposition, verbale konstruktionsskemaer, sprogtypologiske kontraster

Referencer

Baron, I. (2014): Langue et publicité: corrélation et isomorphisme. I: Between Romance and Germanic: Language, text, cognition and culture. I. Korzen, A. Ferrari & A.-M. De Cesare (red.). Bern: Peter Lang, 295-314.

Bergh, L. (1948): Moyens d‘exprimer en français l‘idée de direction. Étude fondée sur une comparaison avec les langues germaniques en particulier le suédois. Doktorafhandling fra Göteborgs Universitet.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Den Danske Ordbog (DDO) [online-version].

Durst-Andersen, P. (2005): Leksikaliseringsmønstre ved verber. Et komparativt-typologisk studie. Hermes, Journal of Linguistics 35, 211-237.

EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Gyldendals røde ordbøger (dansk-spansk; spansk-dansk). https://ordbog.gyldendal.dk

Harder, P. (1996): Functional Semantics. A Theory of Meaning, Structure and Tense in English. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

Harder, P, Heltoft, L. & O. Nedergaard Thomsen (1996): Danish direc-ional adverbs. Content syntax and complex predicates: A case for host and co-predicates. I: Content, Expression and Structure. Studies in Danish functional grammar. E. Engberg-Pedersen, M. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft & L. Falster Jakobsen (red.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 159-198.

Herslund, M. & I. Baron (2003): Language as World View: Endocentric and exocentric representations of reality. Copenhagen studies in language 29, 29-42.

Herslund, M. (2015): Principes de typologie lexicale. Abstract fra symposium om sprogtypologi i Aix en Provence.

Herslund, M. & F. Sørensen (1993): Valence Theory. An Introduction to the Danish Project. LAMBDA 18. 1-22.

Herslund, M. & F. Sørensen (1994): Om Adjekter. Institut for Datalingvistik. Handelshøjskolen i København.

Malblanc, A. (1944): Pour une stylistique comparée du français et de l’allemand: Essai de représentation linguistique comparée. Paris: Henri Didier.

Müller, H.H. (2014): Framing of motion events in Danish and Spanish. Some remarks on lexicon vs. usage. I: Between Romance and Germanic: Language, text, cognition and culture. I. Korzen, A. Ferrari & A.-M. De Cesare (red.), Bern: Peter Lang, 115-135.

Müller, H.H. (2019): The determining role of manner in linguistic event framing. Langages, 45-58.

Müller, H.H. (2021a): Complementarity and division of labor between endo and exocentric languages. The case of Danish and Spanish. Globe 12, 4-17.

Müller, H.H. (2021b): Correlaciones entre patrones de formación de palabras y lexicalización en las lenguas románicas y germánicas. I: Actes du XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes, Bind 1. L. Schøsler & J. Härmä (red.). Strasbourg: 609-621.

Müller, H.H. & A. Morata (2021): Telicitet i dansk og spansk – fra systematiske alternationer til tvetydige strukturer. Ny Forskning i Grammatik 28, 84-100.

OPUS (the open parallel corpus). https://opus.nlpl.eu

Pedersen, J. (2010): Marginal brug af mådesverber i spanske bevægelsesudtryk. Typologisk status. Ny Forskning i Grammatik 17, 167-194.

Pedersen, J. (2019): Spansk verbal-kongruent betydning: verbet, konstruktionen og det grammatiske aspekt. Et kontrastivt-sprogtypologisk perspektiv. Ny Forskning i Grammatik 26, 160-175.

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española (DRAE), 23. udgave [online-version].

Strohmeyer, F. (1924): Der Stil der französischen Sprache. Berlin: Weidmann.

Talmy, L. (1972): Semantic structures in English and Atsugewi. Ph.D.-afhandling, Department of Linguistics, University of California, Berkeley.

Talmy, L. (1975): Semantics and syntax of motion. I: Syntax and Semantics, vol. IV. J. Kimball (red.). New York: Academic Press, 181-238.

Talmy, L. (1985): Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical forms. I: Language typology and syntactic description, Vol. 3: Grammatical categories and the lexicon. T. Shopen, (red.). Cambridge: Cambridge University Press. 57-149.

Talmy, L. (2000): Toward a cognitive semantics, Vol.1 and 2. MA Cambridge: MIT Press.

Tesnière, L. (1959): Eléments de syntaxe structurale. Paris: Klincksieck.

Vinay, J.-P. & J. Darbelnet (1958): Stylistique Comparée du Français et de l’Allemand. Paris: Didier.

Woldersgaard, C.A.G. (2017): Lexicalisation patterns in Danish and Spanish. Ph.d.-afhandling, Department of Management, Aarhus University.

Downloads

Publiceret

2022-10-24

Citation/Eksport

Morata, A., & Müller, H. H. (2022). Dansk og spansk som eksempler på hhv. skematiske og leksikalske sprog. Ny Forskning I Grammatik, 1(29), 122–138. https://doi.org/10.7146/nfg.v1i29.132904

Nummer

Sektion

Artikler