Perfektum participium i attributiv stilling. Diakroni og synkroni

Forfattere

  • Eva Skafte Jensen
  • Jørgen Schack

DOI:

https://doi.org/10.7146/nfg.v1i29.132901

Nøgleord:

perfektum participium, attributiv stilling, verbaladjektiver, dansk

Referencer

Bom, K. (1943): Nordsjællandsk for hundrede år siden. Danske Folkemaal XIV, 59-80.

Boye, K. & P. Harder (2021): Holofraser og sondringen mellem leksikalske og grammatiske tegn: En tegntypologi og en fylogenetisk hypotese. Ny Forskning i Grammatik 28, 4-22. https://doi.org/10.7146/nfg.vi28.128726

Brink, L. & J. Lund (1975): Dansk rigsmål, lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik på sociolekterne i København. København: Gyldendal.

Diderichsen, P. (1944): Perfektparticipium ‒ Supinum ‒ Verbaladjektiv i Dansk og Svensk. Arkiv för nordisk filologi 58, 263-283.

GDS = Hansen, E. & L. Heltoft (2011): Grammatik over det danske sprog. København & Odense: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab & Syddansk Universitetsforlag.

Hansen, E. (1993): Rigtigt Dansk. 2. udgave. København: Hans Reitzels Forlag.

Hansen, Aa. (1967a): Moderne Dansk. Bind 2. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab & Grafisk Forlag.

Hansen, Aa. (1967b): Moderne Dansk. Bind 3. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab & Grafisk Forlag.

Høysgaard, J.P. (1747): Accentuered og raisonnered grammatica. I: Danske Grammatikere fra Midten af det syttende Aarhundrede til Midten af det attende Aarhundrede IV. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1920 [1979], 249-488.

Iversen, R. (1922): Norrøn grammatikk. 7. utgave revidert ved E. F. Halvorsen 1972, 2. opplag 1984. Oslo: Aschehoug.

Jacobsen, H.G. & P.S. Jørgensen (2013): Håndbog i Nudansk. 6. udgave. København: Politikens Forlag.

Jensen, T.J. & M. Maegaard (2012): Past participles of strong verbs in Jutland Danish: A real-time study of regionalization and standardization. Nordic Journal of Linguistics 35(2), 169-195. https://doi.org/10.1017/S0332586512000182

Jessen, E. (1868): Dansk Sproglære. København: Gyldendalske Boghandel.

Jónsson, J.H. (1984): Islandsk grammatikk for utlendingar. Reykjavík: Málvísindastofnun Háskóla Íslands.

Karker, A. (1972): Er vi bundne? Nyt fra Sprognævnet 8, 1-5.

Lindberg, E. (1980): Beskrivande svensk grammatik. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.

Lisse, C. (1971): En dialektal tendens til suffixskifte fra -et til -en i adjektiver. I: Studier i dansk dialektologi og sproghistorie tilegnede Poul Andersen på halvfjerdsårsdagen. K. Hald, C. Lisse & J.K. Sørensen (red.). København: Akademisk Forlag, 213-226.

Mikkelsen, K. (1911): Dansk ordföjningslære med sproghistoriske tillæg. Håndbog for viderekomne og lærere. København: Hans Reitzels Forlag 1975.

Nielsen, P.J. (2012): Supinum i dansk og svensk. Ny forskning i grammatik 19, 181-198. https://doi.org/10.7146/nfg.v20i19.23659

Nielsen, P.J. (2016): Functional Structure in Morphology and the Case of Nonfinite Verbs. Theoretical Issues and the Description of the Danish Verb System. Leiden & Boston: Brill.

Pedersen, K.M. (2019): Dialekter. Bøjning. I: Dansk Sproghistorie. Bind 3 – Bøjning og bygning. E. Hjorth mfl. (red.). København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab & Aarhus Universitetsforlag, 277-301.

RO = Retskrivningsordbogen, udgivet af Dansk Sprognævn.

Schack, J. (2018): Perfektum participium som adjektivisk prædikativ. Danske Studier 2018, 5-29.

Skautrup, P. (1953): Det danske Sprogs Historie 3. København: Gyldendalske Boghandel & Nordisk Forlag.

Teleman, U., S. Hellberg & E. Andersson (1999): Svenska Akademiens Grammatik 4. Norstedts Ordbok.

Wiwel, H. G. (1901): Synspunkter for dansk Sproglære. København: Det nordiske Forlag.

Ømålsordbogen (1992- ): En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer. Udgivet af Institut for Dansk Dialektforskning, Københavns Universitet. København: C. A. Reitzel. Syddansk Universitetsforlag, Odense. web1: https://mothsordbog.dk/ordbog?query=v%C3%A5gen (lokaliseret 13.01.2022).

Downloads

Publiceret

2022-10-24

Citation/Eksport

Jensen, E. S., & Schack, J. (2022). Perfektum participium i attributiv stilling. Diakroni og synkroni. Ny Forskning I Grammatik, 1(29), 84–102. https://doi.org/10.7146/nfg.v1i29.132901

Nummer

Sektion

Artikler