Tempus og modus som funktionelle kerner (functional heads)? Et kerneproblem

Forfattere

  • Lars Heltoft

DOI:

https://doi.org/10.7146/nfg.v1i29.132899

Nøgleord:

kerne, functional head, adjungering, prædikation, skopus

Referencer

Bloomfield, L. (1933): Language. London: Allen & Unwin.

Chomsky, N. (1981): Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris.

Chomsky, N. (1986): Barriers. Cambridge, MA: The MIT Press.

Engberg-Pedersen, E., M. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft, M. Herslund og L. Falster Jakobsen (2005): Dansk Funktionel Lingvistik. Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitetscenter. https://lingvistkredsen.ku.dk/pdf/dfl/DFL-bog.pdf.

Diderichsen, P. (1946): Elementær dansk Grammatik. København: Gyldendal.

Gazdar, G., E. Klein, G. Pullum & I. Sag (1985): Generalized Phrase Structure Grammar. Oxford: Blackwell.

Haegeman, L. (2006): Thinking Syntactically. A Guide to Argumentation and Analysis. Oxford: Blackwell.

Hansen, E. & L. Heltoft (2011): Grammatik over det Danske Sprog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Haspelmath, M. (2006): Against Markedness (And What to Replace It With). Journal of Linguistics, Vol. 42 (1), 25-70.

Haspelmath, M. (2021): Why the functional-head theory in syntax is probably wrong. Link: https://www.academia.edu/51098638/Why_the_functional_head_theory_is_probably_wrong

Heltoft, L. (2013): Om neksusbegrebets nødvendighed. I: Ny forskning i grammatik 20. L. F. Jakobsen, E. S. Jensen, K. J. Kragh & E. Strudsholm (red.). Institut for Sprog- og Kommunikation, Syddansk Universitet, 108-126.

Herslund, M., H. Korzen, H. Nølke & F. Sørensen (2016): Det Franske Sprog. Et grammatisk referenceværk. Link: Det Franske Sprog.

Høysgaard, J. P. (1752): Methodisk Forsøg til en fuldstændig dansk Syntax. København.

Jackendoff, R. (1977): X-bar syntax: A study of phrase structure. Cambridge (MA): MIT Press.

Kornai, A. & G. Pullum (1990): The X-bar theory of phrase structure. Language 66(1), 24-50.

Lyons, J. (1968): Introduction to Theoretical Linguistics. London: Cambridge University Press.

Mikkelsen, K. (1911): Dansk ordföjningslære. København: Lehmann & Stages Forlag.

Nielsen, P. Juul (2011): Kongruenskonstruktion i dansk. En syntaktisk analyse af indhold og udtryk. Oslo: Novus forlag.

Nielsen, P. Juul (2016): Functional Structure in Morphology and the Case of Nonfinite Verbs. Theoretical Issues and the Description of the Danish Verb System. Leiden: Brill.

Nikula, H. (1986): Dependensgrammatik. Språkvårdssamfundets skrifter 16. Lund: Liber.

Platzack, C. (1988): Valency and GB-grammar. I: F. Sørensen (red.), 57-71.

Sørensen, F. (red.) (1988): Valency. Three Studies on the Linking Power of Verbs. Copenhagen Studies in Language 11. København: Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck.

Tesnière, L. (1966): Éléments du syntaxe structurale. Deuxième édition revue et corrigée. Paris: Klincksieck.

Vater, H. (1978): On the possibility of distinguishing between complements and adjuncts. I: Valence, Semantic Case and Grammatical Relations. W. Abraham (red.). Amsterdam: John Benjamins, 21-45.

Vikner, S. (2019). Sætningsstruktur og strukturelle flertydigheder. Ny Forskning i Grammatik 26: 176-90. https://doi.org/10.7146/nfg.v0i26.116001.

Vikner, S. & H. Jørgensen (2017): En formel vs. En funktionel tilgang til dansk sætningsstruktur. NyS 52-53, 135-68. https://doi.org/10.7146/nys.v1i52-53.24954.

Wivel, H. G. (1901): Synspunkter for dansk Sproglære. København: Det nordiske Forlag.

Downloads

Publiceret

2022-10-24

Citation/Eksport

Heltoft, L. (2022). Tempus og modus som funktionelle kerner (functional heads)? Et kerneproblem. Ny Forskning I Grammatik, 1(29), 50–70. https://doi.org/10.7146/nfg.v1i29.132899

Nummer

Sektion

Artikler