Fra Slagelse til Fjollerup: Er stednavneefterled grammatiske tegn?

Forfattere

  • Kasper Boye
  • Helene Agerkvist
  • Line Sandst

DOI:

https://doi.org/10.7146/nfg.v1i29.132897

Nøgleord:

stednavne , efterled, grammatisk, bogstavsøgning, grammatikalisering

Referencer

Boye, K. & P. Harder (2012): A usage-based theory of grammatical status and grammaticalization. Language 88(1), 1-44.

Boye, K., M. Messerschmidt, J.S. Hansen & V. Schaffalitzky de Muckadell (2019): Grammatikalisering af danske præpositioner. Ny forskning i grammatik 26, 4-21.

Bundesen, C. & T. Habekost (2014): Theory of visual attention (TVA). I: Oxford Handbook of Attention. S. Kastner & K. Nobre (red.). Oxford: Oxford University Press, 1095-1121.

Campbell, L. (2001): What’s wrong with grammaticalization? Language Sciences 23, 113-61.

Christensen, M.H., L.B. Kristensen, N.M. Vinther & K. Boye (2021): Grammar is background in sentence processing. Language and Cognition 13.1, 128-153.

Dahlerup, V. & J. Steenstrup (1902). Navnebog til Vejledning ved Valg af nye Slægtsnavne. Efter Opfordring af Justitsministeriet. København: G.E.C. Gad. Hald, K. (1965): Vore Stednavne. København: Gads Forlag.

Hüning, M. & G. Booij (2014): From compounding to derivation: The emergence of derivational affixes through ‘constructionalization’. Folia Linguistica 48, 579-604.

Jespersen, O. (1922): Language: Its nature, development and origin. London: Allen & Unwin.

Jørgensen, B. (1999): Storbyens Stednavne. København: Gyldendal.

Jørgensen, B. (2008): Danske stednavne. København: Gyldendal.

Klein, R.M. & J. Saint-Aubin (2016): What a simple letter-detection task can tell us about cognitive processes in reading. Current Directions in Psychological Science 25(6), 417-424.

Messerschmidt, M., K. Boye, M.M. Overmark, S.T. Kristensen & P. Harder (2018): Sondringen mellem grammatiske og leksikalske præpositioner. Ny Forskning i Grammatik 25, 89-106.

Michel Lange, V., M. Messerschmidt, P. Harder, H.R. Siebner & K. Boye (2017): Planning and production of grammatical and lexical verbs in multi-word messages. PLoS ONE 12.11. e0186685. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186685

Nicolaisen, W.F.H. (1997): One name but many systems. I: You name it. R.L. Pitkänen & K. Mallet (red.). Helsinki: Finnish Literature Society, 57-62.

Nielsen, S.R., K. Boye, R. Bastiaanse & V. Michel Lange (2019): The production of grammatical and lexical determiners in Broca’s aphasia. Language, Cognition and Neuroscience 34.8, 1027-1040. https://doi.org/10.1080/23273798.2019.1616104.

Read, J.D. (1983): Detection of Fs in a single statement: The role of phonetic encoding. Memory & Cognition 11, 390-399.

Roussel, S., A. Rohr, E. Raufaste & J.-L. Nespoulous (Ms): Eye-movement analysis in reading content words and function words. (Upubliceret manuskript).

Roy-Charland, A., J. Saint-Aubin, R.M. Klein & M. Lawrence (2007): Eye movements as direct tests of the GO model for the missing-letter effect. Perception & Psychophysics 69, 324-337.

Sandst, L. (2016): Urbane stednavne – storbyens sproglige dimension. Ph.d.-afhandling. København: Københavns Universitet.

Talmy, L. (2007): Attention phenomena. In: The Oxford handbook of cognitive linguistics. D. Geeraerts & H. Cuyckens (red.). Oxford: Oxford University Press, 264-293.

Downloads

Publiceret

2022-10-24

Citation/Eksport

Boye, K., Agerkvist, H., & Sandst, L. (2022). Fra Slagelse til Fjollerup: Er stednavneefterled grammatiske tegn?. Ny Forskning I Grammatik, 1(29), 4–27. https://doi.org/10.7146/nfg.v1i29.132897

Nummer

Sektion

Artikler