Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 3 (2007)

Bedømmelse af praktik i videregående uddannelser

  • Frederik Voetmann Christiansen
  • Ellen Westh Sørensen
  • Birthe Søndergaard
  • Camilla Rump
  • Lone Stig Haugbølle
Fremsendt
januar 12, 2017
Publiceret
2017-01-12

Resumé

Hvad er de didaktiske begrundelser for praktikophold i videregående uddannelser? Og hvordan kan
udbyttet bedømmes? Artiklen analyserer hvad det er de studerende skal lære i studieopholdet i farmaceutuddannelsen, og giver på denne baggrund begrundelser for brugen af portfolio som lærings- og
bedømmelsesredskab. Studieopholdet på apotek indebærer et markant skift i læringskontekst for de
studerende, og det har betydning for de studerendes tilgange til læring, deres fagopfattelse, de tilgængelige kilder til læring, hvordan problemer skal angribes, og hvordan de studerende skal organisere
deres viden. Der gives eksempler fra pilotprojekter med portfolio og fra det øvrige udviklingsarbejde.
Som opsamling diskuteres bedømmelseskriterier for vurderingsporteføljen, og det drøftes i hvilket
omfang erfaringerne fra farmaceutuddannelsen kan overføres til andre naturfaglige fagområders
praktikordninger.

Mest læste artikler af samme forfatter(e)