Overgangsproblemer i matematik

Forfattere

  • Brian Christensen

Resumé

Abstract: På baggrund af en serie spørgeskemaundersøgelser er det afdækket at en ganske stor andel af 1.g-eleverne, inklusiv en del af de dygtigste elever, oplever problemer i matematik ved overgangen fra grundskolen til gymnasiet. Særligt udfordrende er tempoet, abstraktionsgraden, fagsproget, kravene til præsentation af tankegang, it-programmer samt algebra og beviser. Igennem fem år har der i undersøgelserne indgået svar fra elever der i grundskolen har fulgt forsøgsvalgfaget ‘gymnasiematematik’, og undersøgelsen indikerer meget kraftigt at der er mulighed for og perspektiver i at en del af matematikundervisningen i den sidste del af grundskolen foregår med en mere gymnasial tilgang.

Publiceret

2021-06-06

Citation/Eksport

Christensen, B. (2021). Overgangsproblemer i matematik. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2021(2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/126996

Nummer

Sektion

Artikler