Designviden og designeksperimenter som afsæt for implementering af læringsplatforme i Folkeskolen

En dobbelt loop læringsmodel for brugerinvolverende implementering af læringsplatforme

  • Karsten Gynther Professionshøjskolen Absalon
  • Rasmus Jørnø

Resumé

I denne artikel præsenteres en brugerinddragende model til understøttelse af implementeringsforløb af digitale læringsplatforme i danske folkeskoler. Den fremsatte model er designet omkring brugerinddragende designprocesser der understøtter kritisk tematisering, fokus på eksemplarisk praksis og innovativ anvendelse af læringsplatforme, samt formaliseret videndeling i pædagogiske teams. Med udgangspunkt i modellen kan pædagoger og lærere generere, visualisere og dele eksemplariske erfaringer med anvendelse af de digitale læringsplatforme gennem ”design narrativer” og ”design mønstre” for pædagogisk og faglig meningsfuld brug af læringsplatformene. Vi analyserer betydningen af disse processer for læringsplatformenes implementering og ser nærmere på, betydningen af deling af designviden og designeksperimenter i professionelle læringsfællesskaber. Modellen forholde sig dermed til to af de væsentligste spørgsmål når ny teknologi implementeres folkeskolens praksisser: hvorvidt brugerne adopterer eller afstøder den nye teknologi og hvorfor? Artiklen bygger på empiri fra et større forskningsprojekt initieret af Undervisningsministeriet med involvering af 15 folkeskoler. Som afsæt for denne artikel har vi kombineret dybdegående casestudier på to skoler med projektets tværgående dataindsamling.

Publiceret
2019-08-19
Citation/Eksport
Gynther, K., & Jørnø, R. (2019). Designviden og designeksperimenter som afsæt for implementering af læringsplatforme i Folkeskolen. Learning Tech, 4(6), 56-81. https://doi.org/10.7146/lt.v4i6.110924