Digital fordobling af lærere

It-didaktisk design med digitale læringsplatforme

Forfattere

  • Anne-Mette Nortvig Professionshøjskolen Absalon

DOI:

https://doi.org/10.7146/lt.v4i6.110905

Resumé

Digitale læringsplatforme forventes anvendt i alle fag i skolen i stadig større grad, men dette synes ikke altid meningsfuldt i praktisk-musiske fag, hvor der snarere arbejdes praktisk, kropsligt og analogt end digitalt. Som deltagende skole i det større projekt om Anvendelse af Digitale Læringsplatforme i Folkeskolen eksperimenterede en gruppe lærere med en digital læringsplatform i blandt andet musik samt håndværk og design med henblik på at lade platformen bidrage til løsninger på udfordringer i undervisningen frem for at lade den være omdrejningspunktet for projektet. Denne artikel beskriver og diskuterer på baggrund af disse eksperimenter, hvordan lærere i folkeskolen kan inddrage en digital læringsplatform på meningsfulde måder i praktisk-musiske fag.

Artiklen bidrager med narrativer og casebeskrivelser af disse it-didaktiske design, og de belyses gennem lærernes observationer og evalueringer af eksperimenterne med den digitale læringsplatform. Artiklen introducerer og diskuterer endvidere begrebet om "den digitalt fordoblede lærer" og peger på, hvordan en sådan med fordel kan inddrages i klasser, hvor elever har brug for gentagelse, øvelse og fysisk tilstedevær fra lærerens side.

Downloads

Publiceret

2019-08-19

Citation/Eksport

Nortvig, A.-M. (2019). Digital fordobling af lærere: It-didaktisk design med digitale læringsplatforme. Learning Tech, 4(6), 250–272. https://doi.org/10.7146/lt.v4i6.110905