Læreres forløb i Meebook

Hvad lægger platformen op til og hvad gør lærerne?

  • Stig Toke Gissel
  • Marie Falkesgaard Slot
  • Stefan Ting Graf

Resumé

Artiklen præsenterer resultaterne af en analyse af de 102 mest delte undervisningsforløb på læringsplatformen Meebook på tværs af fag og trin. Fokus i artiklen er på, hvilke typer læremidler der anvendes i forløbene på platformen, hvilke tilegnelseshandlinger forløbene lægger op til, samt hvilke modaliteter forløbene tager i anvendelse i forhold til elevernes receptive og konstruerende aktiviteter. Analysen viser, at forløbene på platformen i stort omfang indeholder digitale, semantiske læremidler og næsten i lige så høj grad digitale, didaktiske læremidler. De digitale, funktionelle læremidler anvendes til gengæld ikke så hyppigt, og de analoge formater er oftest fraværende. Alle de nævnte fund kan forklares ved den digitale platforms design og funktioner. Med afsæt i socialsemiotikkens antagelse om, at varierede og tilgængelige semiotiske ressourcer er vigtige i elevers faglige arbejde, har vi undersøgt modalitetspotentialer i elevers receptive og konstruktive arbejde.

Publiceret
2019-08-19
Citation/Eksport
Gissel, S., Slot, M., & Graf, S. (2019). Læreres forløb i Meebook. Learning Tech, 4(6), 152-175. https://doi.org/10.7146/lt.v4i6.110885