Review over international forskningslitteratur om digitale læringsplatforme

  • Andreas Lindenskov Tamborg
  • Andreas Riekehr Bjerre
  • Lars Birch Andreasen
  • Thomas Albrechtsen
  • Morten Misfeldt

Resumé

Denne artikel afsøger den seneste internationale engelsksprogede forskningslitteratur om anvendelse af digitale læringsplatforme. Reviewet behandler forskning fra i alt 21 studier og sammenfatter resultaterne i tre hovedkategorier, der hhv. omfatter implementering af læringsplatforme, kompetenceudviklingsbehov i forbindelse med platforme og relationen mellem elevers brug af platforme og deres faglige udbytte. Reviewet afsluttes med en diskussion af, hvordan resultaterne af litteraturgennemgangen kan have relevans for en dansk uddannelseskontekst i forhold til særlige opmærksomhedspunkter i den pædagogiske praksis, forskning og beslutningstagning.

Publiceret
2019-08-19
Citation/Eksport
Tamborg, A., Bjerre, A., Andreasen, L., Albrechtsen, T., & Misfeldt, M. (2019). Review over international forskningslitteratur om digitale læringsplatforme. Learning Tech, 4(6), 12-31. https://doi.org/10.7146/lt.v4i6.110877