Implementering af læringsplatforme og kulturelle logikker

  • Andreas Lindenskov Tamborg
  • Benjamin Brink Allsopp

Resumé

Implementering af læringsplatforme er en kompleks proces, der involverer mange forskellige aktører. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan disse forskellige aktører forholder sig til læringsplatformene, og vi undersøger, hvordan forskelle i aktørers forholdemåder indvirker på betingelserne for at implementere læringsplatforme. Empirisk er denne artikel baseret på videooptagelser og observationer af fremtidsværksteder afholdt i forbindelse et større forsknings- og udviklingsprojekt. Denne data bearbejdes ved hjælp af en kortlægningsproces understøttet af den visuelle notationsteknik Arcform. Disse kortlægninger analyseres efterfølgende med Nielsens (2012) logikbegreb med henblik på at identificere underlæggende kulturelle logikker i aktørernes forholdemåder, synspunkter og handlinger. Artiklen afsluttes med en diskussion af logikkers indbyrdes relation og betydningen af denne for betingelserne for implementering af læringsplatforme og af bud på, hvordan implementering af læringsplatforme i lyset af artiklens konklusioner kan håndteres på skoler.

Publiceret
2019-08-19
Citation/Eksport
Tamborg, A., & Allsopp, B. (2019). Implementering af læringsplatforme og kulturelle logikker. Learning Tech, 4(6), 82-105. https://doi.org/10.7146/lt.v4i6.110853