Interaktive assistenter i praksis

  • Simon Skov Fougt
  • Jeppe Bundsgaard

Resumé

”Interaktive assistenter” er programmer der har til formål at støtte eleverne i at løse en delopgave i et elevstyret arbejde gennem stilladsering af arbejdsprocesser og introduktion af relevante begreber og faglige metoder. En række nyere digitale læremidler benytter dem, og denne artikel præsenterer nogle empiriske understøttelser af at konceptet virker efter hensigten, og at de interaktive assistenter dermed er et eksempel på hvordan elevaktive undervisningsmetoders udfordring om manglende faglig fordybelse kan imødegås.

Publiceret
2015-03-16
Citation/Eksport
Fougt, S., & Bundsgaard, J. (2015). Interaktive assistenter i praksis. Læremiddeldidaktik, 8(1), 61-85. Hentet fra https://tidsskrift.dk/laremiddidaktik/article/view/107407