Processer i undervisningen

  • Thomas Illum Hansen
  • Jeppe Bundsgaard

Resumé

Hvordan kan digitale procesværktøjer hjælpe læreren med at planlægge og styre komplekse undervisningsprocesser og samtidig gøre undervisning mere fleksibel og elevaktiverende? Artiklen præsenterer en modelskitse til udvikling af digitale procesværktøjer – et læremiddel – der kan støtte lærerens forberedelse til og afvikling af undervisningen.

Publiceret
2010-10-15
Citation/Eksport
Hansen, T., & Bundsgaard, J. (2010). Processer i undervisningen. Læremiddeldidaktik, 3(2), 18-27. Hentet fra https://tidsskrift.dk/laremiddidaktik/article/view/107287