Call for Papers: Temanummer

2020-09-01

Call for Papers : Journalistik på kanten

Gæsteredaktører: Professor Sigurd Allern (Universitetet i Oslo) og professor Mark Blach-Ørsten (Roskilde Universitet)

Med begreber som ”gråzoner” (bluring boundaries) og ”grænser” (boundaries) (Carlson & Lewis, 2015) adresseres udfordringer for journalistikken i en tid med øget digitalisering og kommercialisering på en ny måde. Argumentet bag er, at de mange forandringer for journalistikken i det 21. århundrede fordrer en konstant refleksion hos både praktikere og forskere omkring hvad journalistik er, og hvad det ikke er. En måde at kaste lys over gråzoner og grænser er ved at se på såkaldte ”kritiske hændelser” (critical incidents). Kritiske hændelser refererer til begivenheder eller udviklinger, der får journalister til at genoverveje, hvordan og hvorfor de gør, som de gør – ”the hows and whys of journalistic practice” (Zelizer 1992) Kritiske hændelser kan således tjene til igangsættelse af kritiske diskussioner om den journalistiske praksis og ikke mindst genovervejelser omkring lovmæssige eller etiske standarder (Tandoc et al. 2019). 

Vi opfordrer til indsendelse af bidrag, der primært, men ikke udelukkende, behandler kritiske hændelser i en nordisk kontekst. Emner kan fx være journalistiske skandaler, gråzoner mellem journalistik og PR, native advertising, automatisering af journalistik, et voksende utraditionelt journalistisk arbejdsmarked eller fremkomsten af falske nyheder og ”alternative fakta”.

Deadline for abstracts (500-750 ord, ekskl. referencer) er den 15. oktober 2020, hvorefter der vil være en udvælgelsesproces. Deadline for hele artikler (maks. 8000 ord) er den 15. februar 2021. Der modtages artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk. Alle artikler undergår dobbelt-blind peer review. Abstracts samt en kort bio for alle forfattere sendes til gæsteredaktør Mark Blach-Ørsten (oersten@ruc.dk). Læs mere om Journalistica her: https://tidsskrift.dk/journalistica.