Meddelelser

Nyeste nummer

Årg. 2 Nr. 2 (2015)
Publiceret: 2015-01-26

Artikler

Se alle numre

Tidsskrift om videnskabelig metode, valg og konsekvenser

Metode & Forskningsdesign bringer artikler om metodevalg og konsekvenser, metodologiske refleksioner, idéer til nye veje for dataindsamling og præsentation med mere.

Hvorfor? Fordi metoden afspejles i den viden, der skabes og må gøres synlig i enhver form for vidensproduktion.
Derfor! Vi skal træffe metodiske valg på et kvalificeret grundlag for at øge forskningens værdi.

Survey-forskning inden for samfundsvidenskab danner MF's afsæt, men tidsskriftet favner bredt i forhold til metoder og videnskabelige discipliner.

MF anvender fagfællebedømmelse af artikler. MF er et frit tilgængeligt web-tidsskrift.

MF er placeret på den Bibliometriske Forskningsindikators Autoritetsliste 2012.CALL