Om tidsskriftet

Fokus og område

Metode & Forskningsdesign henvender sig til forskere, undervisere, studerende og andre med interesse for samfundsvidenskabelig metodologi og metode i bred forstand.

MF dækker behovet for et tidsskrift, der giver plads til væsentlige metodediskussioner – og refleksioner vedrørende anvendelse af empirisk baserede samfunds- og sundhedsvidenskabelige metoder.

MF vil bl. a. bringe artikler om:

  • Nye metoder og veje for forskningsdesign
  • Præsentation af løsninger på problemer i empiriske undersøgelser
  • Begrebers konstruktion, anvendelse og målbarhed
  • Metodologiske overvejelser
  • Tendenser inden for metode og forskningsdesign i relation til videnskab og samfund
  • Statistiske metoder/analysemetoder med pædagogisk/formidlende formål

Peer review-proces

Redaktionen for Metode & Forskningsdesign udpeger minimum to anonyme relevante bedømmere til indsendte artikler.
Bedømmere rekrutteres bredt inden for tidsskriftets fagområder.
Fagfællebedømmelsen foregår den kendskab til artiklens forfatter.
Forfatteren vil hurtigst muligt modtage besked om fagfællebedømmelsens udfald.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning og understøtter en større global udveksling af viden. 

Tidsskriftshistorik

MF udspringer af behovet for et tidsskrift, der giver plads til væsentlige metodediskussioner – og refleksioner vedrørende anvendelse af empirisk baserede samfunds- og sundhedsvidenskabelige metoder.

Tidsskriftet vil give forskere adgang til at diskutere vel gennemprøvede forskningsdesign, dataindsamlingsmetoder og analysemetoder såvel som vise nye veje inden for disse områder.

Dansk Data Arkiv (DDA) har siden 1998 udgivet tidsskriftet ’Metode & Data’ med seniorforsker Anne Sofie Fink blandt redaktørerne. Blandt bidragsyderne var der ønske om formel fagfællebedømmelse af artikler samt om et tidsskrift med en klarere profil i de samfunds- og sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

Lektor Henrik Lolle og professor Jørgen Goul Andersen savnede et forskningstidsskrift med rod i danske forskningsmiljøer og med plads til de metodediskussioner og -refleksioner, der ofte udelades i traditionelle forskningsartikler, hvor fokus er på resultatet af undersøgelser.

I juli 2013 kom der endelig resultater ud af bestræbelserne i form af det første nummer af Metode & Forskningsdesign. Tidsskriftet vil bygge på traditionen fra Metode & Data, men med fagfællebedømte artikler med en skarp profil i forhold til at præsentere metodologiske overvejelser, erfaringer fra konkrete forskningsprojekter, idéer til nye forskningsdesign mv.