Redaktionsgruppe

Redaktører

Merete Watt Boolsen
Robert Klemmensen, Danmark
Anne Sofie Fink, Dansk Data Arkiv (DDA)
Henrik Lolle, Aalborg Universitet
Jørgen Goul Andersen, Aaalborg Universitet
Rune Stubager, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Danmark
Ulrik Kjær, Institut for Statskundskab, SDU
Jeanette Østergaard, SFI
Jakob Rathlev, Epinion
Mads Meier Jæger, Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU
Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Marie-Louise Schultz-Nielsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed
Tor Viking Eriksson, Institut for Økonomi - Nationaløkonomi Handelshøjskolen i Århus
Mette Gørtz, Københavns Universitet, Økonomisk Institut