Indsendelser

Dette tidsskrift accepterer ikke indsendelser på nuværende tidspunkt.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under Kommentarer til redaktøren).

  • Manuskriptfilen er i et Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.

  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.

  • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er vedlagt som seperate filer.

  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere, som findes under Om tidsskriftet.

  • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Tekstformat: Manuskriptet skal være i Word eller Word-kompatibelt format.

Længde: Manuskriptet må max. bestå af 8000 ord alt inkl.

Indhold: Manuskriptet skal indeholde:

o Et resumé på max. 200 ord
o En hovedtekst, der består af indledning, metode, analyse, resultater og diskussion
o En litteraturliste

Overskrifter: Der skal være overskrifter i hovedteksten. Det kan også være en god ide at lave underoverskrifter, så de enkelte tekststykker ikke bliver for lange.

Fodnoter: Undgå helst fodnoter. Forsøg i stedet at indarbejde de mest nødvendige kommentarer i teksten. Der bør højst være 1-2 fodnoter i manuskriptet.

Figurer og tabeller: Figurer, tabeller og andre illustrationer indsættes i teksten. Hvis du har problemer, kontakt asf@dda.dk.  

Hver figur/tabel skal have en overskrift og evt. reference. Lav henvisning til figuren/ tabellen i teksten.

Referencer: Litteraturhenvisninger i teksten angives med forfatterefternavn og årstal i parentes:

(Hox, 2002)
(Graf & Need, 2000)

Ved referencer på fire personer og opefter sammenskrives forfatterrækken:

(Schwartz et al, 1991)

Litteraturliste: De enkelte referencer samles i litteraturlisten:

Graf, N. D. og Need, A. (2000). Losing faith: is Britain alone? I J. Curtice, M. Brian og F.Fletcher (red.), British Social Attitudes, s. 117-152. London: SAGE.
Hox, J. (2002). Multilevel analysis. Techniques and applications. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Schwartz, N., Knauper, B., Hippler, H.-J., Noelle-Neumann, E. og Clark, L. (1991). Rating scales: numeric values may change the meaning of scale labels. Public Opinion Quarterly 55(4), s. 570-582.

Referencerne listes i alfabetisk orden efter forfatterefternavn.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.