Olie på vandene! Historien om Dampskibsselskabet TORM og udviklingen af poolkonceptet i nyere dansk skibsfart

  • Martin Jes Iversen CBS
  • Henrik Sornn-Friese CBS
Nøgleord: Rederihistorie, strategi, TORM

Resumé

Denne artikel undersøger Dampskibsselskabets TORMs udvikling med særligt fokus betydningen af det såkaldte pool-koncept. TORM har været en vigtig virksomhed i den danske redersektor siden stiftelsen i 1889. Op gennem det tyvende århundrede var selskabet blandt landets ti største rederier uden dog at præge branchens udvikling, dermod var rederiet præget af ledelsesmæssig og strategisk stabilitet. Disse forhold ændrede sig markant i 1980erne og 1990erne, hvor selskabets succesfulde samarbejdsstrategi, pool-konceptet, blev en vigtig inspiration for de øvrige rederier. TORM fremstod imidlertid med store økonomiske problemer efter finanskrisen i 2008. Dette var en ulykkelig udvikling, som ifølge artiklens konklusion skyldtes et for ensidig vækstfokus i det gyldne år fra 2002 til 2008. TORM blev ramt af sin egen succes.

Forfatterbiografier

Martin Jes Iversen, CBS
LPF, Lektor
Henrik Sornn-Friese, CBS
INO, Lektor
Publiceret
2012-12-14
Citation/Eksport
Iversen, M., & Sornn-Friese, H. (2012). Olie på vandene! Historien om Dampskibsselskabet TORM og udviklingen af poolkonceptet i nyere dansk skibsfart. Erhvervshistorisk Årbog, 61(2), 31-46. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/7332
Sektion
Artikler