Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København i 1888 – en introduktion til arkivet og dets anvendelsesmuligheder

Forfattere

  • Nicolai Falberg Jensen

Resumé

Med Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København i 1888 kulminerede den danske udstillingstradition i en storstilet styrkedemonstration af nordisk erhvervsliv med tusindvis af udstillere, titusindvis af udstillingsnumre og hundredtusindvis af udstillingsgæster. Samlet set udgør udstillingen et tværsnit over det nordiske og i særdeleshed det danske erhvervsliv anno 1888, og udstillingens arkiv lægger følgelig op til såvel brede undersøgelser inden for flere typer af historieforskning som detaljerede studier af enkelte udstillende virksomheder, foreninger og privatpersoner, som kan følges gennem de forskellige arkivserier. Denne artikel er tænkt dels som en bred introduktion til udstillingens mangfoldighed af udstillere og udstillingsgenstande, dels som et hjælpemiddel for arkivbrugere i anvendelsen af kildematerialet fra udstillingsarkivet. På baggrund af en fremstilling af diversiteten af de mangfoldige udstillerskarer og -emner gennemgår artiklen de forskellige arkivserier i en undersøgelse af, hvad de kan bidrage med af oplysninger om de enkelte udstillere. Det er således håbet, at artiklen vil finde anvendelse både som en introduktion til udstillingen, dens opbygning og udstillerklientel og som indgang til det kvantitativt og kvalitativt righoldige kildemateriale.

---

The Nordic Exhibition of Industry, Agriculture, and Art of 1888 – an introduction to the archive and its applications

The Danish tradition of industrial exhibitions peaked with the Nordic Exhibition of Industry, Agriculture, and Art of 1888 in Copenhagen, which was a display of the capability of Nordic business conditions. The exhibition gathered thousands of exhibitors, tens of thousands of exhibits and hundreds of thousands of visitors. It forms a sectional view of Nordic, in particular Danish, business conditions in the year 1888. The exhibition archives set the scene for broad investigations of various types of historical research as well as detailed studies of selected businesses, associations and private individuals, which and who can be traced through the different types of record series. The purpose of this article is to provide a broad introduction to the diversity of the exhibitors and exhibits and to render assistance to the use of the source material from the exhibition archives. The presentation of the diverse exhibitors and exhibits is followed by an examination of which information the different record series can provide about the exhibitors. The intent is therefore that this article will be used as an introduction to the exhibition, its bureaucratic structure and its exhibitors as well as an introduction to the quantitatively and qualitatively rich source material.

Downloads

Publiceret

2015-07-08

Citation/Eksport

Jensen, N. F. (2015). Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København i 1888 – en introduktion til arkivet og dets anvendelsesmuligheder. Erhvervshistorisk Årbog, 64(1), 52–98. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/21257

Nummer

Sektion

Artikler