Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.

Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.

Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle artikler. Alle forskningsartikler bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages. Tidsskriftet er anerkendt som et videnskabeligt tidsskrift af Kundskabsdepartementet i Norge og Forskningsministeriet i Danmark.


Årg. 43, Nr. 2 (2016)

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Jeppe Bach Nikolajsen
99

Artikler

Kenneth Ellefsen
101-119
Peter V. Legarth
121-137
Flemming Kofod-Svendsen
139-158
Sverre Bøe, Knut Kåre Kirkholm
159-174

Anmeldelser

Kurt E. Larsen
175-176
Asger Chr. Højlund
177-180
Asger Chr. Højlund
181-184
Kurt E. Larsen
185-186
Steffen Laursen
187-189
Jakob Schwartz
190-192