Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv, som udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus.

Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.

Tidsskriftet indførte fagfællebedømmelse primo 2013. På dette tidspunkt gennemgik udvalgte artikler fagfællebedømmelse, mens det i dag gælder alle artikler. Alle forskningsartikler bliver således nu vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages. Tidsskriftet er anerkendt som et videnskabeligt tidsskrift af Kundskabsdepartementet i Norge og Forskningsministeriet i Danmark.


Årg. 43, Nr. 1 (2016)

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Jeppe Bach Nikolajsen
3

Artikler

Jens Bruun Kofoed
5-27
Jens Bruun Kofoed
29-54
Flemming Kofod-Svendsen
55-78

Perspektiver

Rasmus Kristensen
79-84

Anmeldelser

Terje Hegertun
85-87
Kirsten Nielsen
89-92
Nicolai Winther-Nielsen
93-95